top of page

Моделі формування
технологічних платформ
«Механізми трансферу науково-технічних розробок в галузі морських технологій».

Ю. Харитонов  семінар- «Механізми трансферу  (2).
2

проф. Ю.Харитонов в період 17-18 лютого прийняв участь та виступив з докладом у науково-технічній конференції - семінарі «Механізми трансферу науково-технічних розробок в галузі морських технологій».

проф.. Ю. Харитонов  семінар-  «Механізми трансферу.
3

За планами наукового стажування та з метою ознайомлення з перспективними моделями трансферу інноваційних технологій, існуючими     моделями розвитку інноваційних та технологічних парків, технологічних інкубаторів, індустріальних парків, лабораторій та наукових центрів, а також моделей формування технологічних платформ подальшого розвитку наукової діяльності та впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.

4
Ю. Харитонов  семінар- «Механізми трансферу  (4).
5
Ю. Харитонов  семінар «Механізми трансферу  (3).
bottom of page