top of page

Это текст. Нажмите, чтобы отредактировать и добавить что-нибудь интересное.

Керівник Центру морської інфраструктури д-р техн. наук, проф. Ю. Харитонов в рамках програми наукового стажування в Китайської народної республіці  (.)

Release time: December 25, 2023  | Source: City district. Wenzhou and Еducational and scientific center of marine infrastructure

Китайсько-Український форум у місті Вейджоу.

На теперішній час в КНР суттєво поширено компанію щодо залучення провідних українських вчених до вирішення актуальних наукових питань, які суттєво впливають на подальший розвиток економіки Китайської народної республіки.

м. Венджоу на форумі проф. Ю. Харитонов виступив з докладом.1

 Ю. Харитонов ,  д-р техн. наук, проф керівник навчально-наукового Центру  морської    інфраструктури

Спільні науково-технічні проекти, створення інноваційних центрів, технологічних інкубаторів, тощо - це лише невелика кількість організаційних заходів , що сприяють взаємовигідної співпраці вчених обох країн.

 

Ключовим питанням залишається дефіцит науковців.

форум ВЕНДЖОУ -проф. Харитонов Ю.Н

Вирішенню основних питань, пов'язаних  із проблемами науково-технічного співробітництва було присвячено Китайсько-Український форум у місті Вейджоу.

 

За запрошенням уряду м. Венджоу на форумі проф. Ю.Харитонов виступив з докладом "Перспективи науково-технічного співробітництва".

 

Обговорення результатів форуму доводить, що співробітництво вчених двох країн в різних наукових напрямках є дуже перспективним..

м. Венджоу на форумі проф. Ю.Харитонов виступив з докладом.(3)
Не подобаєтьсяТак собідобреВідмінноЧудово!

Release time: December 27, 2023  | Source: City district. Shaoxing. and Еducational and scientific center of marine infrastructure

Foreign  Experts Visit to Shaoxing " Matchmaking Conference".

На запрошення організаторів конференції " Foreign  Experts Visit to Shaoxing " Matchmaking Conference" , яка відбулась у м. Шаоксинг,  проф. Ю.Харитонов прийняв участь у її пленарному засіданні  та у роботі відповідних секцій. 

м. Шаоксинг,  проф. Ю.Харитонов

 Ю. Харитонов ,  д-р техн. наук, проф керівник навчально-наукового Центру  морської    інфраструктури

Ряд доповідей, які були зроблені представниками КНР , Італії та інші, торкалися актуальних питань цифрової трансформації різних галузей промисловості, що стало предметом наукових дискусій.

м. Шаоксинг,  проф. Ю.Харитонов (2)

За результатами конференції були налагоджені ділові стосунки з представниками іноземних країн за напрямом "Управління проектами цифрової трансформації промисловості"

м. Шаоксинг,  проф. Ю.Харитонов прийняв участь у її пленарному засіданні
Не подобаєтьсяТак собідобреВідмінноЧудово!
Якорь 1

Release time: 17-18 October 2023  | Source: Machinery industry in China and Еducational and scientific center of marine infrastructure

Машинобудівні підприємства Китаю

Ключовими елементами цифрової трансформації в суднобудівній галузі залишаються машинобудівні підприємства.

Проф. Ю.Харитонов 17-18 жовтня 2023 року відвідав  ряд підприємств машинобудівної галузі, де ознайомився з їх основними технологічними процесами та обладнанням. 

prof. Kharytonov -china 23 (2).

 Ю. Харитонов ,  д-р техн. наук, проф керівник навчально-наукового Центру  морської    інфраструктури

В процесі обговорення питань цифрової трансформації з колегами із університетів та керівниками підприємств відмічено, що в умовах жорсткої конкуренції особливу увагу відіграють фактори наявності ресурсів, які повинні бути спрямовані на реконструкцію підприємств

prof. Kharytonov -china 23 (5).

Серед проблемних питань залишаються питання науково-обгрунтованих управлінських рішень, які сприяють процесам цифрової трансформації, підготовлені фахівці з відповідних напрямків діяльності підприємств.

prof. Kharytonov -china 23 (1)

Відмічено актуальність питань розробки оновлених програм підготовки фахівців різного рівня.